CATEGORIES

คอนเทนต์น่าสนใจในแวดวงความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
BLOG / Blog
AI ความปลอดภัยสาธารณะ
พัฒนา AI เพื่อเสริมเกราะ ‘ความปลอดภัยสาธารณะ’
By admin    |    22 Sep 2023

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถือเป็นอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เห็นได้จากที่ AI ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ แม้จะมีนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการไม่น้อย ออกมาเตือนว่า AI จะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ถึงกับกล่าวว่ามันอาจทำให้มนุษยชาติต้องสูญสิ้น […]

Continue Reading
เหตุการณ์กราดยิง
เหตุการณ์กราดยิง รับมือและป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย
By admin    |    24 Mar 2023

ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องพบกับ เหตุการณ์กราดยิง หลายครั้ง และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เกิดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน และความน่ากลัวของเหตุการณ์นี้คือ ผู้ก่อเหตุมักจะเป็นบุคคลที่ไม่คาดคิด และไม่มีสัญญาณใดเป็นลางบอกเหตุแม้แต่น้อย อีกทั้งผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์สิน แต่ประสงค์จะทำเพื่อตอบสนองแรงจูงใจบางอย่าง โดยในบางครั้งแทบไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต ทั้งนี้มีการศึกษาทั้งจากใน และต่างประเทศมากมาย เอ่ยถึงสาเหตุของการกราดยิง และแรงจูงใจในการก่อเหตุ […]

Continue Reading
human trafficking
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหา การค้ามนุษย์ ได้อย่างไร ?
By admin    |    24 Mar 2023

การค้ามนุษย์ ยังคงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรง ทั้งในเรื่องของมนุษยธรรม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามหาแนวทางป้องกันและแก้ไขมากมาย โดยปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งทางภายภาพ และทางไซเบอร์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้จริงหรือ ? หลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีสถิติที่พบว่า ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มีอัตราที่สูงขึ้นจนน่าตกใจ โดยในปี […]

Continue Reading
UDONCOP
UDONCOP แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ พื้นที่ UDON SAFETY ZONE 4.0
By admin    |    18 Mar 2023

UDONCOP – UDON SAFETY ZONE 4.0 เป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันอาชญากรรมนำร่องในย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว นับตั้งแต่เริ่มโครงการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันรับมืออาชญากรรม รวมถึงวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีการติดตั้งกล้อง […]

Continue Reading
emergency number
1-1-2 ฉุกเฉินเบอร์ด่วน
By admin    |    18 Mar 2023

ความรวดเร็วในการเข้าถึงความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งที่หน่วยงานด้านสาธารณภัยในทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะยิ่งผู้ประสบเหตุ หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งไปยังหน่วยงานฉุกเฉินได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งช่วยลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินลงได้มากเท่านั้น ดังนั้นหลายประเทศจึงได้กำหนด เบอร์ฉุกเฉิน ขึ้นสำหรับแต่ละหน่วยงาน เพื่อการติดต่อที่ง่ายและรวดเร็ว 112 ถือเป็น เบอร์ฉุกเฉิน ที่ถูกกำหนด […]

Continue Reading
เทคโนโลยีเพื่อ ความปลอดภัยสาธารณะ ในปี 2023 
By admin    |    3 Feb 2023

นับตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา หลายองค์กรทั่วโลกต่างประสบปัญหาการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเอากระบวนการทางดิจิทัลมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการทำงานรูปแบบเดิม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้วันเวลาจะผ่านมาจนถึงปี 2023 แล้ว แต่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้าน ความปลอดภัยสาธารณะ หน่วยพิสูจน์หลักฐาน หรือแม้แต่ระบบศาล […]

Continue Reading