ARCHIVE

คอนเทนต์น่าสนใจในแวดวงความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
BLOG / Month: January 2024
พารู้จัก J-ALERT หนึ่งในระบบเตือนภัยพิบัติที่ดีที่สุดในโลก
By admin    |    8 Jan 2024

ภัยธรรมชาติถือเป็นอีกภัยพิบัติที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะบางครั้งไม่มีแม้แต่สัญญาณแจ้งเตือน นำมาซึ่งความเสียหายมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม ไฟป่า ฝุ่นควัน หรือแม้แต่แผ่นดินไหว ที่ไม่นานมานี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวรุนแรงมากกว่า 7.6 แมกนิจูด และมีอาฟเตอร์ช็อกหลาย 100 ครั้ง องค์กร […]

Continue Reading